สารเพิ่มประสิทธิภาพแอร์รถยนต์ X-cool

สารเพิ่มประสิทธิภาพแอร์รถยนต์ X-Cool

 

สารประกอบในบรรจุภัณฑ์จะทำปฎิกิริยากับโลหะของอุปกรณ์ระบบแอร์คอยย์ร้อนคอยย์เย็น เกิดการถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้น ส่งผลให้โลหะที่เป็นอลูมิเนียมทำปฎิกิริยากับน้ำยาแอร์ได้สูงสุดจึงสามารถไหลผ่าน Expention valvue วาล์วฉีดแม้อยู่ในภาวะตัน(เพียงเล็กน้อย) และสารหล่อลื่นในบรรจุภัณฑ์จะมีผลโดยตรงต่อสารเหลวทุกชนิดโดยเฉพาะน้ำมันคอมท์ ปรับโมเลกุลให้เล็กลงเป็น NANO ช่วยหล่อลื่น ลดความร้อนของลูกสูบคอมท์ ลดช่องว่างของลูกสูบจากการขยายตัวเนื่องจากความร้อนทำไห้กำลังดูดและอัดของคอมท์เพชเช่อร์มีประสิทธิภาพสูง และลดการสั่นและเสียงของคอมท์เพลชเช่อร์ ใช้ได้ กับรถ เก๋ง กระบะ ตู้ ยกเว้นรถบัส

 รวมบริการเติม 750บาท ต่อกระป๋อง